طرح همراهی با کسب و کار های دیجیتال – خدمات راه اندازی رایگان سایت

Imazh-Logo-white
استودیو برندینگ ایماژ

دانشگاه شیراز – کلینیک پژواک

موضوع پروژه

طراحی پلتفرم پژوهشی – مشاوره‌ای  کلینیک روانشناختی پژواک

خدمات ارائه شده

طراحی رابط کاربری
برنامه نویسی

چالش ها

نبود بستر مشابه در بازار و هدف پژوهشی کلینیک چالش اصلی پروژه محسوب شده و باعث میشد که برای انجام خدمات پژوهشی و مدیریت داده، ملزم به ایجاد تسهیلاتی برای مشاورین، مراجعین و مخاطبان در این پلتفرم شده است.

تجربه حاصله

بررسی نیاز کلینیک، مسیر انجام خدمات و پژوهش مراجعین در بستری امن باعث شد تا طراحی رابط و تجربه کاربری با توجه امکانات و سهولت برای مخاطبین در بستر خدمات پژوهشی پلتفرم، مدیریت ارتباط مراجعین (CRM)، مدیریت نوبت و جمع آوری داده پژوهشی راه اندازی شود.

پروژه های دیگر

پروژه های دیگر