طرح همراهی با کسب و کار های دیجیتال – خدمات راه اندازی رایگان سایت

Imazh-Logo-white
استودیو برندینگ ایماژ

مای دیس

موضوع پروژه

تدوین استراتژی تولید محتوا و سوشال مدیا مارکتینگ

خدمات ارائه شده

سوشال مدیا مارکتینگ
تولید محتوا
تدوین استراتژی

چالش ها

با اولین بررسی ها از سابقه سوشال مدیا مارکتینگ مجموعه دیس من، موارد قابل تامل و مورد نیاز تدوین استراتژی و تقویم محتوایی بود که تعیین هدف جهت رقابت با رقبای حاضر ورود به اسکوپ بازار حتی با حجم کم بود.

تجربه حاصله

با تدوین استراتژی تولید محتوا و تقویم محتوایی تمام حجم تولید محتوا و نشانه پیشروی مشخص و زمانبندی تولید محتوای دقیق باعث افزایش رشد اینستاگرام دیس من شد. همچنین در زمان فعالیت نرخ تعامل و دنبال کننده ها با رشد 262 درصدی به سرانجام رسید.

پروژه های دیگر

پروژه های دیگر