طرح همراهی با کسب و کار های دیجیتال – خدمات راه اندازی رایگان سایت

Imazh-Logo-white
استودیو برندینگ ایماژ

کاوینچی

موضوع پروژه

طراحی هویت بصری و رابط کاربری

خدمات ارائه شده

توسعه وبسایت
طراحی لوگو
طراحی رابط کاربری

چالش ها

کاوینچی برند بین المللی رنگ اکریلیک و ویترای است که با کیفیتی خاص و با رنک #1 در ایران تولید میشود. رقابت این رنگ به ایران محدود نشده و با برند های معتبر بین المللی در حال رقابت است. چالش اصلی قرارگرفتن هویت برند با هدف رنگ های هنری در بین رقبا و بازار است.

تجربه حاصله

طراحی هویت بصری بعد از پژوهش اولیه آغاز شد. انتخاب نام و طراحی لوگو برند در مرکز این هویت با درنظر گرفتن نقاط مهم ارتباطی برند با مخاطبین شروع و به اسم کاوینچی که با مفهوم رنگ و سخصیت هنرمندی که از رنگ استفاده میکند (داوینچی) رسیدیم. لوگو متناسب طراحی و هویت و گایدلاین ها نیز مشخص شدند. سپس با استفاده از نتیجه بررسی و آنالیز بازار و رقبا، طراحی رابط کاربری نیز انجام گردید.

پروژه های دیگر

پروژه های دیگر