Imazh-Logo

استودیو برندینگ ایماژ

قرارداد خدمات دیجیتال حسابداری سبحان

این قرارداد در تاریخ 1401/10/13 فیما بین کیا پردازش پارس سبحان  به نشانی بلوار استقلال، ساختمان پارسیس، واحد 12 و شماره تماس 09120912972 که از این پس كارفرما نامیده می‌شود از یك سو، و مجتبی رضائی نیا به نمایندگی استودیو برندینگ ایماژ آدرس خیابان عفیف آباد، کوچه 20، پلاک 514، طبقه دوم و شماره تماس 09179514750 و ایمیلinfo@imazh.studio  كه از این پس مجری نامیده می‌شود طبق مقررات و شرایطی كه در اسناد و مدارك این قرارداد درج شده است منعقد می‌گردد.

تبصره – نماینده معرفی شده – آقای چاآبی به شماره تماس 09365002188 از سمت کارفرما تام الاختیار بوده و کلیه موارد تنها با ایشان هماهنگ خواهد شد. نماینده موظف به اجرای تمامی بند های قرارداد است.

 

ماده 1) موضوع قرارداد و شرح خدمات مجری

موضوع: قرارداد خدمات دیجیتال و ست اداری

توضیحات و جزئیات:

 1. اصلاح لوگو
 2. طراحی UI / UX سایت و توسعه توسط وردپرس
 3. طراحی UI پنل داشبورد
 4. کاتالوگ معرفی شرکت با رویکرد معرفی نرم افزار (10 صفحه)
 5. طراحی لیست قیمت نرم افزار (2 صفحه)
 6. طراحی معرفی شرکت (1 صفحه)
 7. طراحی ست اداری (شامل پاکت A4، پاکت نامه و کارت ویزیت)
 8. انجام سئو تکنیکال
  1. بهینه سازی سورس کد
  2. بهینه سازی سرعت سایت
  3. اصلاح urlها
  4. بهینه سازی لینک های شکسته
  5. راه اندازی Google Analytics
  6. راه اندازی Search Console

ماده 2) مبلغ قرارداد

هزینه موضـوعات قـرارداد به شرح ذیل می‌باشد:

ردیف

عنوان

قیمت (تومان)

1

اصلاح لوگو

 1.000.000

2

طراحی UI داشبورد

5.000.000

3

طراحی UI و توسعه سایت توسط وردپرس به همراه سئو تکنیکال

18.500.000

4

طراحی ست اداری، لیست قیمت و معرفی شرکت

2.500.000

5

 طراحی کاتالوگ

3.000.000

جمع کل

30.000.000

مجموع مبلغ قرارداد 30.000.000 تومان  که به صورت یکبار پرداخت می‌باشد.

تبصره 1: اصلاحاتی که منجر به اجرای مجدد شوند و یا اصلاح اساسی به حساب آید، شامل هزینه کامل پروژه می‌باشد که به مبلغ قرارداد اضافه خواهد شد.

تبصره 2: مبلغ نهایی پروژه بر اساس جزئیات اعلام شده در فیچر لیست و حجم پروژه محاسبه میشوند و با تغییر هریک از آنها هزینه نهایی دست خوش تغییر خواهد شد.

تبصره 3: هزینه طراحی کاتالوگ تا 10 صفحه، به ازای هر صفحه 300.000 هزارتومان و از 10 الی 20 صفحه به ازای هر صفحه 250.000 تومان می‌باشد. مبنای قیمت کاتالوگ معرفی 10 صفحه می‌باشد و در صورت تغییر در تعداد صفحات هزینه مابه‌التفاوت محاسبه می‌شود.

ماده 3) زمان­بندی پرداخت

مبلغ 8.000.000 تومان در زمان عقد قرارداد از طرف کارفرما پرداخت می‌شود.

مبلغ 11.000.000 تومان در زمان تحویل رابط کاربری سایت و پنل، از طرف کارفرما پرداخت می‌شود.

مبلغ 11.000.000 تومان قبل از تحویل نهایی پروژه، از طرف کارفرما پرداخت می‌شود.

* مبلغ پروژه با توجه به زمانبندی پرداخت از سوی کارفرما به حساب زیر پرداخت می شود.

به نام: مجتبی رضائی نیا (بانک رسالت)

شماره حساب: 10.7590123.2

شماره شبا: IR650700001000117590123002

ماده 4) مدت قرارداد

مدت زمان این قرارداد بابت هر بخش از خدمات به صورت زیر می‌باشد.

 1. 14 روز کاری بابت طراحی UI / UX سایت
 2. 7 روز کاری بابت طراحی UI پنل داشبورد
 3. 20 روز کاری بابت توسعه سایت
 4. 7 روز کاری بابت طراحی کاتالوگ
 5. 7 روز کاری بابت طراحی ست اداری، لیست قیمت و معرفی شرکت

تبصره 1: زمان اصلاحات و تغییراتی که کارفرما بر روی جزئیات پروژه ایجاد میکند طبق زمانبندی جدید اجرا و به مدت زمان کل افزوده خواهد شد.

تبصره 2: به ازاء هر هفت روز تاخیر در تحویل پروژه توسط مجری، معادل 10 درصد از مبلغ قرارداد در هر بخش به عنوان جریمه از مبلغ کل قرارداد کسر می گردد. در صورت تاخیر تحویل پروژه بیش از 41 روز مازاد بر کل زمان تعیین شده برای اجرای پروژه، مجری موظف است کل موضوع قرارداد پروژه را اجرا نموده و کل مبلغ قرارداد را به کارفرما مسترد نماید.

تبصره 3: در صورت تاخیر در تایید هر فاز یا عدم ارسال موارد محتوایی از سوی کارفرما بیش از 3 روز به ازای هر روز، به همان میزان به زمان انجام پروژه اضاف می‌شود و در صورت تاخیر در پرداخت هر وعده، به ازای هر روز، پروژه متوقف و به همان میزان به زمان انجام پروژه اضاف می‌شود. به ازای تاخیر برای هر هفت روز (در تائید هر فاز یا عدم ارسال موارد محتوایی)، 10 درصد به عنوان حق العمل مازاد آن بخش به مبلغ کل قرارداد اضافه می گردد. مجموع مدت زمان تاخیر قابل قبول از طرف کارفرما حداکثر 41 روز می باشد، پس از این زمان پروژه از سمت مجری فسخ تلقی شده و کارفرما موظف است کل مبلغ قرارداد به انضمام هزینه های ناشی از تاخیر را به مجری پرداخت نماید.

ماده 5) مراحل اجرای موضوع قرارداد

فاز اول: طراحی UI / UX سایت و داشبورد

مرحله اول- طراحی تجربه و رابط کاربری بر اساس فیچر لیست توافق شده

مرحله دوم- بررسی رابط کاربری و انجام اصلاحات (در صورت نیاز) توسط مجری

مرحله سوم- تائید توسط کارفرما

فاز دوم: پیاده سازی سایت

مرحله اول- توسعه سایت بر اساس UI طراحی شده بر بستر CMS وردپرس

مرحله دوم- بررسی و تائید کارفرما

مرحله سوم- تحویل دسترسی مدیریت و فیلم آموزشی به کارفرما

فاز سوم: طراحی خدمات چاپی

مرحله اول- طراحی کاتالوگ

مرحله دوم- بابت طراحی ست اداری، لیست قیمت و معرفی شرکت

مرحله سوم- بررسی کارفرما

مرحله چهارم- تحویل فایل‌های نهایی به کارفرما

تبصره 1: در صورت اضافه شدن ویژگی جدید در زمان توسعه، زمان و هزینه درخواست مورد نظر بررسی و به قرارداد اضاف می‌شود.

ماده ۶) تعهدات مجری

6-1 مجری متعهد میگردد در صورت دریافت کلیه داده ها و موارد مورد نیاز در موضوع قرارداد را حداکثر در مدت زمان ذکر شده در ماده 4 به کارفرما تحویل نماید.

6-2 مجری متعهد میگردد حداکثر تا 2 اتود طراحی رابط کاربری را به نوبت یا همزمان به کارفرما تحویل نماید. قابل ملاحظه است که با طراحی هر اتود جدید 14 روز کاری بابت رابط کاربری، 7 روز کاری بابت کاتالوگ و 7 روز کاری  ست اداری، لیست قیمت و معرفی شرکت به زمان تحویل پروژه اضافه میگردد.

تبصره 1: در صورت عدم تایيد هيچ يک از طرح ها، در صورت تمایل کارفرما مجری متعهد می شود به ازاء هر اتود جدید بابت رابط کاربری جدید مبلغ 7.000.000 تومان ، بابت حق الزحمه طراحی اتود جدید، به مبلغ قرار داد اضافه می کند که همزمان با درخواست اتود جدید از سوی کارفرما این مبلغ پرداخت می شود؛ و این موضوع حداکثر یکبار قابل تکرار بوده و در صورت عدم تائید کارفرما، قرارداد فسخ خواهد شد. بدیهی است هزینه طراحی های انجام شده از مبلغ پرداخت شده کسر و مابقی وجه به مشتری بازگردانده خواهد شد.

6-3 كلیه اطلاعاتى كه توسط كارفرما به عنوان اطلاعات محرمانه در اختيار مجری قرار می گیرد از سوی مجری محرمانه تلقی می گردد و مجری موظف به حفظ و نگهدارى اطلاعات داده شده بوده و حق انتقال به غير را ندارد.

6-4 مجری متعهد می گردد کلیه موارد توافق شده فیچر لیست را در طراحی رابط کاربری و توسعه سایت رعایت نماید.

6-5 مجری متعهد می گردد فایل نهایی را در زمان سفارش به کارفرما تحویل دهد. فایل نهایی شامل موارد زیر می باشد:

 • رابط کاربری سایت و داشبورد نرم افزار
 • ویدیو آموزشی مدیریت سایت
 • دسترسی مدیریت سایت
 • فایل‌های با کیفیت کاتالوگ، ست اداری، لیست قیمت و معرفی شرکت

6-6  مجری متعهد می گردد در زمان تحویل، کلیه موارد مندرج در قرارداد را برای کارفرما ارسال نماید.

ماده ۷) تعهدات کارفرما 

7-1 کارفرما متعهد می گردد کلیه اطلاعات مورد نیاز پروژه را پیش از شروع زمان قرارداد در اختیار مجری قراردهد.

7-2 کارفرما این حق را برای مجری قائل بوده که اجراى اثر خود را به عنوان نمونه کار برای دیگران به نمایش بگذارد.

7-3 کارفرما موظف است حداکثر ظرف مدت 3 روز کاری به صورت کتبی مراحل تحویل شده توسط مجری را بررسی و اعلام نظر نماید. بدیهی است مدت زمان فوق به کل زمان قرارداد افزوده خواهد شد. در صورت عدم اعلام نظر کارفرما پس از این زمان، به منزله توقف پروژه و به عنوان تاخیر کارفرما در ارایه نظر و محتوا محسوب می شود و مطابق تبصره 3 ماده 4 قرارداد با آن برخورد خواهد شد.

7-4 ضمنا حداکثر میزان اعمال تغییرات در موضوع پروژه  مندرج در ماده ۵ (مراحل اجرای موضوع قرارداد) 30 درصد و در همان مرحله بوده و بیشتر از این میزان تغییرات در صورت درخواست کارفرما، توافق جدیدی(الحاقی) بین مجری و کارفرما در خصوص زمان و هزینه صورت گرفته و به پیوست همین قرارداد آورده خواهد شد.

7-5 کارفرما متعهد می گردد با توجه به ماده 2 و 3 تمامی هزینه های پروژه را در موعد مقرر به مجری پرداخت نماید.

7-6 پرداخت کلیه کسورات قانونی مبلغ قرارداد بر عهده کارفرما می باشد و مبلغ قرارداد به صورت خالص به مجری پرداخت می گردد.

7-7 در تمامی مراحل (سفارش، بررسی و …)  کارفرما موظف است موارد مورد نیاز را به صورت شفاف و مشخص به مجری انتقال دهد. مجری وظیفه ای در خصوص موارد ذکر نشده در متن این قرارداد ندارد.

7-8 موارد ارسالی از سوی کارفرما به عنوان تشخیص نوع اجرایی پروژه از سوی مجری نهایی تلقی شده و در صورت نیاز به ویرایش و یا تغییر آنها کارفرما موظف به پرداخت هزینه جداگانه برای این موارد می باشد.

7-9 انتخاب سبک اجرا و طراحی پروژه در وهله اول به دلیل تخصص و اطلاع از نوع پیاده سازی در قالب پیشنهادی به عهده مجری بوده که در صورت تمایل، کارفرما میتواند سبک دلخواه خود را به همراه نمونه تصویری و با جزئیات برای مجری ارسال تا پروژه با آن استایل شروع شود. در صورت عدم انتخاب سبک توسط کارفرما، سبک انتخابی توسط مجری معیار بوده و بالطبع تغییر آن شامل هزینه متفاوت خواهد شد.

7-10 در صورت در خواست کارفرما مبنی بر اجرای پروژه مشابه نمونه های اینترنتی، نمونه های درخواستی باید به همراه توضیحات ارسال شود تا جهت اجرا به کار گرفته شوند (توافق طرفین قبل از عقد قرارداد).

7-11 کارفرما متعهد می شود که تمامی حقوق اثری اعم از طراحی ها و اجرای اثر، متعلق به استودیو برندینگ ایماژ میباشد که در صورت تمایل، کارفرما میتواند ارزش حق اثر را به مجری پرداخت نماید. درصورت درخواست کارفرما مبنی بر حذف نام خالق در آثار، میبایست هزینه آن که معادل کل مبلغ قرارداد است را مازاد بر آن مبلغ به مجری پرداخت نماید.

 

ماده ۸) فورس ماژور

در موارد فورس ماژور بروز شرایط اضطراری، مانند جنگ اعلام شده یا نشده، اعتصاب های عمومی، شیوع بیماری های واگیردار، زلزله، سیل و طغیان های غیر عادی، خشکسالی های بی سابقه و همچنین آتش سوزی های دامنه دار، طوفان و حوادث مشابه به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

هر گاه بروز شرایط اضطراری انجام قرارداد حاضر را برای یکی از دو طرف غیر ممکن سازد، می تواند پایان قرارداد را به طرف دیگر اعلام نماید. در این شرایط بر اساس مرحله پیشرفت کار، کارفرما موظف به پرداخت هزینه تا آن مرحله به مجری می باشد. در صورت آنکه عدم امکان اجرای موضوع قرارداد در شرایط فورس ماژور از سوی مجری اعلام شده باشد، مجری موظف به بازگرداندن مبالغ مازاد از بخش های اجرانشده به کارفرما است.

ماده ۹) فسخ قرارداد

قرارداد از نوع لازم تلقی شده و تنها در مورد زیر قابل فسخ می باشد.

9-1 در  صورتی که به دلیل قصور مجری تاخیر بیش از دوبرابر زمان قرارداد در تحویل پروژه پیش آید کار فرما مجاز است پروژه را به صورت یکطرفه فسخ نماید.

9-2 در صورتی که تاخیر بیش از یک ماه در پرداخت پیش آید مجری مجاز است پروژه را به صورت یکطرفه فسخ نماید.

9-3 کارفرما در صورت فسخ قرارداد بدون رخداد موارد ذکر شده در قرارداد و به صورت یکطرفه، موظف به پرداخت مبلغ کامل قرارداد می باشد.

9-4 فسخ قرارداد در صورت بروز موارد اعلام شده در ماده فورس ماژور امکان پذیر می باشد.

 

ماده 10) حل اختلاف

طرفین قرارداد متعهد میگردند که کلیه اختلافاتی که ممکن است در تعبیر، تفسیر و یا اجرای این قرارداد پیش آید را ابتدا از طریق مذاکره و مکاتبه به طور دوستانه حداکثر ظرف مدت یک هفته حل نمایند و چنانچه در این مدت توافقی حاصل نگردید در مرحله بعد با مراجعه به شرکت برهان رایان متین به عنوان داور اقدام به حل و فصل آن نمایند. در صورت عدم رضایت هر یک از طرفین می توانند به مراجع ذی صلاح قانونی مراجعه نمایند.

ماده ۱1) تمدید قرارداد 

تمدید این قرارداد با توافق طرفین قابل انجام است. 

این قرارداد در تاریخ 1401/10/13 در 11 ماده، 8 تصبره و دو نسخه  که هر یک به تنهایی اعتبار یکسان دارند تنظیم و به امضای  آقای چاآبی به سمت كارفرما و آقای مجتبی رضائی نیا نماینده استودیو برندینگ ایماژ به سمت مجری رسید.

شما یکبار این فرم را امضا کردید.

اینجا ایماژ است

طراحی شده در استودیو برندینگ ایماژ