بیل ، اِد و یک سطل آب؛ داستانی از تفکرات جدید!

bill-and-ed-story

زندگی انسان ها همیشه درگیر عقاید آدم های دور اندیش و بد اندیش بوده. این دو گروه، با مجادلات و درگیری هایشان باعث شده اند انسان به دستاورد های بزرگی برسد. از رویای پرواز گرفته تا فتح دورترین نقاط اقیانوس ها. همیشه کسانی بوده اند که مدام کج اندیشی کرده و بی هیچ دلیلی سعی […]