طرح همراهی با کسب و کار های دیجیتال – خدمات راه اندازی رایگان سایت

Imazh-Logo-white
استودیو برندینگ ایماژ

چینگلون ماشین

موضوع پروژه

طراحی رابط و تجربه کاربری کارخانه ساخت تجهیزات – چین

خدمات ارائه شده

طراحی و پیاده سازی سایت
طراحی UI/UX

چالش ها

رابط کاربری و تجربه کاربری در کلاس کاری صنعتی با هدف خارج از کشور چین

تجربه حاصله

بر این اساس طراحی و پیاده سازی وبسایت چند زبانه با هدف راحتی کاربران کشور های هدف انجام گرفت

پروژه های دیگر

پروژه های دیگر