طرح همراهی با کسب و کار های دیجیتال – خدمات راه اندازی رایگان سایت

Imazh-Logo-white
استودیو برندینگ ایماژ

موسسه کنکور گاف آزمون

موضوع پروژه

طراحی پلتفرم آزمون شبیه ساز کنکور و آنالیز رشد دانشجویان

خدمات ارائه شده

طراحی و پیاده سازی سایت
طراحی UI/UX

چالش ها

بخش چالش برنگیز پروژه، قسمت آنالیزی-نموداری رشد دانشجو برا اساس مقایسه دانشجویان و مسیر رشد درسی و رشته ای وی بود.

تجربه حاصله

فیچرلیست پروژه بر اساس موارد مورد نیاز کارفرما و موارد رقابتی-اطلاعاتی نسبت به بازار تدوین شدند و بخش آماری نیز از متخصص آمار و محاسبات برای تکمیل کار استفاده شد. سه پنل جهت استفاده کاربری متفاوت شامل دانشجو، اساتید و مشاور طراحی و با دسترسی های مختلف آماده به کار شدند. همچنین سایتی کامل با بخش های آموزشی، فروشگاهی، برگزاری دوره و آزمون طراحی و پیاده سازی گردید. کاربر بعد از استفاده از سایت و گذراندن هرآزمون میتواند به صورت کامل گزارشی از رشد تحصیلی و جزئی خود را دیده و به صورت یک فایل از پیش طراحی شده پرینت بگیرد.

پروژه های دیگر

پروژه های دیگر