طرح همراهی با کسب و کار های دیجیتال – خدمات راه اندازی رایگان سایت

Imazh-Logo-white
استودیو برندینگ ایماژ

مدد

موضوع پروژه

طراحی هویت بصری برند

خدمات ارائه شده

طراحی لوگو

چالش ها

مدد یک برند مکانیکی در راستای تولیدقطعات و محصولات مکانیکی است. این برند صنعتی با تکیه بر قدرت و خدمات داخلی و تکنسین های خود نیاز به یک هویت مشخص و بارز در نمایش برند خود دارد.

تجربه حاصله

با پژوهشی که برروی برند و خدمات آن انجام شد مهمترین نمایه ها، انتقال حس قدرت و توانمندی وهمچنین نوع صنعتی و مکانیکی آن بود. با انتخاب رنگ و المان های مرتبط هویت بصری برند طراحی شد.

پروژه های دیگر

پروژه های دیگر