طرح همراهی با کسب و کار های دیجیتال – خدمات راه اندازی رایگان سایت

Imazh-Logo-white
استودیو برندینگ ایماژ

سطران

موضوع پروژه

طراحی هویت بصری سطران – برند پوشاک زنانه ایرانی

خدمات ارائه شده

طراحی لوگو

چالش ها

برند سطران با شعار سبک طراز ایرانی نیاز به هویتی درخور و ایرانی، ساختاری مرتبط با سبک پوشاک و لوکس بودن داشت.

تجربه حاصله

با بررسی معیارهای برند و بر اساس نیاز کارفرما، هویت بصری برند سطران تشکل گرفت.

پروژه های دیگر

پروژه های دیگر