طرح همراهی با کسب و کار های دیجیتال – خدمات راه اندازی رایگان سایت

Imazh-Logo-white
استودیو برندینگ ایماژ

بیناگستر

موضوع پروژه

طراحی وایرفریم، رابط و تجربه کاربری

خدمات ارائه شده

طراحی و پیاده سازی سایت
طراحی UI/UX

چالش ها

این طرح در پژوهشی که خود کلینیک انجام داده بود و با هدف راهبری بیماران خارجی و عدم اطلاع این بیماران از خدمات کلینیک، تجهیزات و هزینه های موجود مورد بررسی و اجرا قرار گرفت.

تجربه حاصله

با بررسی های به عمل آمده بر روی مخاطبین کلینیک و رقبای داخلی و خارجی، به این نتایج رسیدیم که نحوه رفتار مخاطبین داخلی با خارجی در سایت متفاوت و موارد مورد نیاز مخاطبین خارجی صرفا بر روی هزینه و اطلاعات مازادی همچون لیست و مسافت هتل های اطراف و خوب ، لیست و مسافت پایانه های حمل و نقلی و … بود که طبق همین موارد طراحی سایت با موفقیت انجام پذیرفت.

پروژه های دیگر

پروژه های دیگر