طرح همراهی با کسب و کار های دیجیتال – خدمات راه اندازی رایگان سایت

Imazh-Logo-white
استودیو برندینگ ایماژ

اسمارت نبکا

موضوع پروژه

بازاریابی محتوایی و شبکه های اجتماعی

خدمات ارائه شده

سوشال مدیا مارکتینگ
تولید محتوا
تدوین استراتژی

چالش ها

محصولات هوشمند و ملزومات خانه هوشمند به نوعی درحال رشد در کشور هستند اما دربین رقبای ایرانی مسیر پرفراز و نشیبی خواهند داشت. موضوع اصلی گرفتن سهمی از بازار دیجیتال بود.

تجربه حاصله

بعد از بررسی بازار و رقبا، استراتژی محتوایی تدوین و بستر و فعالیت های قبلی آنالیز شد. در چند قدم مسیر یکساله مشخص و تولید محتوایی آغاز شدند. یک نمایشگاه دائمی با اجرای آزمایشی همه محصولات دایر و با هدف اتصال مخاطبین مجازی به واقعیت های هوشمند هدف بعد قرار گرفت.

پروژه های دیگر

پروژه های دیگر