طرح همراهی با کسب و کار های دیجیتال – خدمات راه اندازی رایگان سایت

Imazh-Logo-white
استودیو برندینگ ایماژ

آکادمی پایش

موضوع پروژه

تدوین استراتژی برندینگ، تولیدا محتوا و بازاریابی دیجیتال

خدمات ارائه شده

تولید محتوا
تدوین استراتژی برندینگ
بازاریابی دیجیتال

چالش ها

بعد از ورود به برند و انجام آنالیز های مرتبط در سطح بازار، وجود رقبای قدرتمند و خدماتی زرد در کنار آنها باعث سختی رقابت میشد. بنابراین موضوع اصلی به تدوین استراتژی محتوایی و تولیدمحتوا و بازاریابی سوشال مدیا تغییر کرد.

تجربه حاصله

با تدوین استراتژی و تقویم محتوایی همزمان با تولید محصولات و خدمات آموزشی، تولیدات و بازاریابی سوشال نیز آغاز شد. طبق روال مشخص در زمانبندی های تعیین شده ضبط و تولید استودیویی دوره ها انجام و آماده سازی اولیه بستر سوشال انجام شد و همه خدمات آماده فروش در وبسایت شدند.

پروژه های دیگر

پروژه های دیگر